Полесские дожинки в Бялкове (Польша)

15 июля 2013 года в Białkowie (Польша) был проведен фестиваль под названием "Poleskie dożynki - jak to z chlebem było"...... Он был организован обществом любителей Полесья в Гожуве (Towarzystwo Miłośników Polesia w Gorzowie Wlkp) .

Realizację filmu sponsorowała kancelaria prawnicza p. Jerzego Synowca, a jest on dziełem Foto - Video Studia Czarnecki z Gorzowa Wlkp.

 

 

Полную версию видео о проведенном народном фестивале можно посмотреть здесь

Categories