Официальный список медперсонала и медучреждений Пинска на 1939 год

Created
29.03.2016

Официальный список врачей, стоматологов, фармацевтов, фельдшеров, медсестер и акушерок Пинска в1939 году
 
Urzędowy spis lekarzy lekarzy-dentystów farmaceutów felczerów pielęgniarek położnych. Ministerstwo Opieki Społecznej, Warszawa, 1939 rok
 
В 1938 году Министерство социального обеспечения Польши подготовило и позже опубликовало перечень врачей, врачей-стоматологов, фармацевтов, фельдшеров, медицинских сестер, акушерок и зубных техников имеющих право на практику в Польше. Этот список основан на официальных фактических данных на 1 января 1939 года.
 
Objeśnienia:
Cyfry przy nazwiskach -- pierwsza jest rokiem urodzenia. druga rokiem uzyskania dyplomu.
 
anat. = anatomie
og.= wszech. nauk lekarskich
anat.patol. = anatomia patologiczna  
otolaryng. = otolaryngologia
bakt. = bakteriologia.
pluc. = choroby pluc
biol. = biologia.
poloz. = poloznictwo
chem. fizjol. = chemia fizjologiczna
przem. mater. = choroby premiany materii
chir. = chirurgia
dsiec. = choroby dzieci
psych. = psychiatra 
embriol. = embriologia
rentg. = rentgrnolog
farm. = farmakologia
serce = choroby serca
fizjol. = fizjologia
skor. = choroby skorne
gin. = ginekologia
stomat. = stomatologia
hig. = higiena
urol. = choroby narzadow moczowych
hig. spol, -- higiena spoleczna
watr. = choroby watroby 
laryng. = laryngologia
wener. = wenerologia 
neur. = neurolog
wewn. = choroby wewnetrzne
ocz. = okulista 
 
1. Lekarze (Врачи)
Buławski Kazimierz, 1905, 1934, og., Pińsk, Bernardyńska 40
Chrapek-Chortyński Jan Zygmunt, 1891, 1920. chir., Pińsk Bernardyńska 40
Dylewski Jerzy, 1897, 1924, wener., Pińsk Brzeska 31
Elsztein Dwojra, 1888, 1914, dziec., Pińsk Zawalna 38
Feldman Ajzyk, 1884, 1914, poloż., Pińsk Kościelna 16
Genachow Abram, 1898, 1929, chir., Pińsk Zawalna 17
Gljeberzon Oszer, 1890, 1923, poloż., Pińsk Krajowskiego 34
Godycka Joanna, 1887, 1915, -, Pińsk Nadbrzeźna 53
Golberg-Wajn Sora, 1889, 1915, dziec., Pińsk 
Grynberg Gdal, 1898, 1926, skór., wener., Pińsk pl.3-go Maja 64
Grynberg Maria, 1900, 1926, dziec., Pińsk pl.3-go Maja 64
Gutowska Zofia, 1892, 1914, dziec., Pińsk Dominikańska 46
Jakobson Lejzor, 1891, 1917, chir., Pińsk 
Jagerman Kolman, 1889, 1928, rentg., Pińsk pl.Poniatowskiego 5 
Jewsiejenko Dymitry, 1887, 1911, chir., gin., Pińsk Pierackiego 10
Jewsiejenko Helena, 1888, 1912, ocz., Pińsk Pierackiego 10
Kogan Julianna, 1886, 1915, skór., wener., Pińsk pl.3-go Maja 1
Kotówna Reizła, 1909, 1935, -, Pińsk 
Kozłowski Władysław, 1905, 1933, og., Pińsk 
Mandelbaum Jakub, 1897, 1926, wewn., Pińsk Dominikańska 43
Michajłow Andrzej, 1888, 1918, dziec., Pińsk Pierackiego 44
Norkin Abram, 1895, 1929, laryng., Pińsk Zawalna 24
Paczkowski Jan, 1900, 1930, wewn., Pińsk dome Kolejowe 12
Pragier Edward, 1898, 1924, laryng., Pińsk Zwirki i Wigury 2
Składzień Edmund, 1900, 1931, og., Pińsk 
Unger Chuno, 1903, 1930, wewn., neur., Pińsk Nadbrzeźna 46/2
Wajnberg Lejba, 1898, 1926, połoz., Pińsk Franciszkańska 18
Wołowelski Abram, 1877, 1907, wewn., Pińsk Piłsudskiego 17
Zieliński Stanisław, 1885, 1911, skór., wener., Pińsk Bernardyńska 14
 
2. Lekarze-Dentyści (Стоматологи)
Abramowicz-Juchnowicz Sora, 1890, 1924, Pińsk, Butrymowicza 23
Bekerman Chaja, 1889, 1914, Pińsk, Listowskiego 35
Białoguska-Dudelzak Paulina, 1889, 1911, Pińsk
Binensztok Alfred, 1896, 1921, Pińsk Dominikańska 34 
Boruchin Newach, 1885, 1912, Pińsk, Bernardyńska 13
Boruchin-Tenenbaum Chaja Bejla, 1895, 1914, Pińsk, Bernardyńska 13
Kacenelson Sora, 1893, 1915, Pińsk, Poprzeczna 37
Kłaz-Rubinczyk Chana, 1897, 1933, Pińsk, Kościuszki 26
Kołodna Brocha, 1878, 1904, Pińsk, Kościuszki 5
Kołodny Morduch, 1882, 1904, Pińsk, Pierackiego 5
Lerman Wolf, 1890, 1913, Pińsk Zawalna 15
Liwszyc Kalman, 1910, 1937, Pińsk, Wismowskiego 5 
Munwez-Fajnbron Rebeka, 1895, 1933, Pińsk, Brzeska 25
Rapoport-Basiewicz Etla, 1894, 1917, Pińsk, Piłsudskiego 6
Reginbaum-Margolin Rywka Liba, 1891, 1913, Pińsk, Szkolna 28
Romańska Stanisława, 1890, 1918, Pińsk, Dominikańska 86
Ryterman Gemach Rachil, 1895, 1917, Pińsk, Kościuszki 24
Szawelska-Kowalska Mieczysława Masza, 1911, 1933, Pińsk, Kr.Bony 10
Szejnberg Genia, 1890, 19117, Pińsk, Kościuszki 29
 
 
3. Farmaceuci (Фармацевты)
Objeśnienia:
Cyfry przy nazwiskach -- pierwsza jest rokiem urodzenia. druga rokiem uzyskania dyplomu, mgr.-magister, prow.-prowizor farmacji.
 
Chrościński Władisław, 1894, 1928, prow., Pińsk, Kościuszki 51
Górska Barbara, 1902, 1928, mgr., Pińsk
Halper Jozef Józef, 1891, 1931, prow., Pińsk, Piłsudskiego 2
Hoghsinger Barbara Bronisława, 1902, 1928, mgr., Pińsk
Swidziński Bolesław, 1889, 1914, prow., Pińsk, Piłsudskiego 31
 
4. Felczerzy (Фельдшеры)
Bryła Mejsze, 1894, 1916, Pińsk
Koleda Sylwester, 1874, 1897, Pińsk
Kołodny Srul, 1869, 1892, Pińsk
 
5. Pielęgniarki (Медсестры)
Herman Roza, 1902, 1938, egz., Pińsk
Herman Szejna Marwie, 1900, 1933, egz., Pińsk
Jakubowicz Aleksandra, 1896, 1938, egz., Pińsk
Mendelbaum Sonia, 1910, 1938, egz., Pińsk
Pliskin Roza, 1907, 1938, egz., Pińsk
Wiktorowicz Eugenia, 1904, 1938, egz., Pińsk
Zazulinówna Zenaida, 1903, 1938, egz., Pińsk
 
6. Położne (Акушерки)
Basewicz Rywka, 1916, 1936, Pińsk 
Feldman-Goldman Nisi, 1891, 1912, Pińsk Albrechtowska 54
Gotlib Bejla, 1887, 1911, Pińsk Gliniszczańska 24
Guterzon Szejndla, 1886, 1908, Pińsk Zawalna 27
Ilnicka Rachela, 1888, 1906, Pińsk Północna 14
Kaminer-Fiałkow Szejndla, 1903, 1928, Pińsk Poleska 39
Kierman Dwojra, 1886, 1906, Pińsk
Kogler Tania, 1881, 1902, Pińsk
Kuchel-Kachel Czerna, 1914, 1935, Pińsk
Łapczykówna Rachela, 1910, 1934, Pińsk
Masłowiec Eugenia, 1887, 1914, Pińsk Krańcowa 5
Rożywiłkowa Jadwiga, 1895, 1925, Pińsk Bernardyńska 40
Segalowa Gienia, 1886, 1905, Pińsk Zawalna 9
Sikorska-Wardzińska Kazimiera, 1909, 1928, Pińsk Kolejowa 9
Szachlewiczówna Raisa, 1915, 1938, Pińsk
Szerman-Blacher Gita, 1885, 1906, Pińsk Wiśniowieckich 42
Tabak Guta, 1915, 1936, Pińsk
Talkowska Michla, 1883, 1911, Pińsk Piłsudskiego 71
Tomaszewska Cecylia, 1898, 1926, Pińsk
 
8. Apteki (Аптеки)
Pińsk, Albrechtowska 2, normalna. Kimel Gelina 
Pińsk, Piłsudskiego 2, normalna. Halper J. i Szewach J.
Pińsk, Kościuszki 24, normalna. Palejew Sender 
Pińsk, Brzeska 15, normalna. Grynberg Nachman 
Pińsk, Kościuszki 47a, normalna. Hochsinger Barbara 
Pińsk, Magistrat, normalna. Świdziński Bolesław 
Pińsk, Ubezp. Społ., zarz., Chróściński Władysław 
 
9. Szpitale (Больницы)
Pińsk, Bernardyńska 40,- Szpitał Sejmikowy, samorz., ogólny, 100 lóż. 
Pińsk, Brzeska 71,- Szpitał Więzienny, państw., ogólny, 10 lóż. 
Pińsk, Zawalna 9,- Pińsko-Karoliński Szpitał żydowski , społ., ogólny, 90 lóż. 
Pińsk, Honczarska 10,- Prywatna Lecznica Dr. Jewsiejenki, pryw., chir., gin., 12 lóż. 
Pińsk, - Lecznica chirurg., ginekologiczna Dr. A. Genachowa, pryw., chir., gin., 7 lóż. 
 
Przychodnie Samodzielne (Индивидуальные клиники)
Pińsk, Kościuszki 51, przeciwgruźlicza, st.przy fabr. 
Pińsk, Brzeska 42, matka i dziecko, st.przy fabr. 
Pińsk, Wodociagowa 1, matka i dziecko, st.przy fabr. 
 
 
 

 

Hits
20386 views